Baner serwisu


Informacje i dane prezentowane w serwisie Ilostan Pojazdów Trakcyjnych nie s± oficjalnymi przewoĽników kolejowych i pochodz± ze Ľródeł okre¶lonych w bibliografii oraz obserwacji użytkowników naszego serwisu.

Historia przydziałów
PojazdDataLokomotywowniaPrzewoĽnikDodałData
EU05-222003-09-**-----------ACTS Nederland B.V.Dominik Piotrowicz2012-12-25 18:24:57
EU05-021973-10-27MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPrustsaltz2012-12-28 20:48:31
EU05-021973-10-25COBiRTK WarszawaCOBiRTK Warszawarustsaltz2012-12-28 20:48:10
EU05-011972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:03:20
EU05-161972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPKamil Sikora2012-12-25 16:04:30
EU05-021972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 17:08:38
EU05-031972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:10:33
EU05-041972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:14:53
EU05-171972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPKamil Sikora2012-12-25 16:15:56
EU05-051972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:17:25
EU05-061972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:19:51
EU05-181972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPKamil Sikora2012-12-25 16:20:17
EU05-071972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:27:19
EU05-081972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:29:32
EU05-201972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPKamil Sikora2012-12-25 16:33:36
EU05-101972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:34:55
EU05-111972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:37:49
EU05-211972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPKamil Sikora2012-12-25 16:40:49
EU05-131972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:42:26
EU05-141972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:47:13
EU05-221972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPKamil Sikora2012-12-25 16:49:02
EU05-231972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPKamil Sikora2012-12-25 16:50:33
EU05-151972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:51:27
EU05-241972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPKamil Sikora2012-12-25 16:52:20
EU05-251972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPKamil Sikora2012-12-25 17:01:47
EU05-261972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPKamil Sikora2012-12-25 17:05:44
EU05-271972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPKamil Sikora2012-12-25 17:11:18
EU05-281972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPKamil Sikora2012-12-25 17:21:03
EU05-291972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPKamil Sikora2012-12-25 17:22:34
EU05-301972-08-05MD Warszawa Olszynka GrochowskaPKPKamil Sikora2012-12-25 17:25:15
EU05-011971-01-01MD Warszawa WolaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:02:50
EU05-161971-01-01MD Warszawa WolaPKPKamil Sikora2012-12-25 16:04:14
EU05-031971-01-01MD Warszawa WolaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:09:38
EU05-041971-01-01MD Warszawa WolaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:14:28
EU05-171971-01-01MD Warszawa WolaPKPKamil Sikora2012-12-25 16:15:39
EU05-051971-01-01MD Warszawa WolaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:17:04
EU05-061971-01-01MD Warszawa WolaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:19:35
EU05-181971-01-01MD Warszawa WolaPKPKamil Sikora2012-12-25 16:20:08
EU05-071971-01-01MD Warszawa WolaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:26:57
EU05-081971-01-01MD Warszawa WolaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:29:18
EU05-201971-01-01MD Warszawa WolaPKPKamil Sikora2012-12-25 16:33:29
EU05-101971-01-01MD Warszawa WolaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:34:37
EU05-111971-01-01MD Warszawa WolaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:37:35
EU05-211971-01-01MD Warszawa WolaPKPKamil Sikora2012-12-25 16:40:39
EU05-131971-01-01MD Warszawa WolaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:42:06
EU05-141971-01-01MD Warszawa WolaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:46:28
EU05-221971-01-01MD Warszawa WolaPKPKamil Sikora2012-12-25 16:48:53
EU05-231971-01-01MD Warszawa WolaPKPKamil Sikora2012-12-25 16:50:22
EU05-151971-01-01MD Warszawa WolaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:51:47
EU05-241971-01-01MD Warszawa WolaPKPKamil Sikora2012-12-25 16:52:10
EU05-251971-01-01MD Warszawa WolaPKPKamil Sikora2012-12-25 17:01:35
EU05-021971-01-01MD Warszawa WolaPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 17:07:51
EU05-261971-01-01MD Warszawa WolaPKPKamil Sikora2012-12-25 17:05:35
EU05-271971-01-01MD Warszawa WolaPKPKamil Sikora2012-12-25 17:11:03
EU05-281971-01-01MD Warszawa WolaPKPKamil Sikora2012-12-25 17:20:45
EU05-291971-01-01MD Warszawa WolaPKPKamil Sikora2012-12-25 17:22:25
EU05-301971-01-01MD Warszawa WolaPKPKamil Sikora2012-12-25 17:25:05
EU05-041967-**-**MD Warszawa OdolanyPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:14:05
EU05-111966-09-**MD Warszawa OdolanyPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:37:15
EU05-051966-08-**MD Warszawa OdolanyPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:16:41
EU05-041966-06-14ME ŁódĽ OlechówPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:13:30
EU05-051966-05-06ME ŁódĽ OlechówPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:16:22
EU05-211966-05-**MD Warszawa OdolanyPKPKamil Sikora2012-12-25 16:40:22
EU05-141966-05-**MD Warszawa OdolanyPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:45:37
EU05-071966-03-**MD Warszawa OdolanyPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:26:34
EU05-111965-12-08ME ŁódĽ OlechówPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:36:50
EU05-181965-12-**MD Warszawa OdolanyPKPKamil Sikora2012-12-25 16:19:56
EU05-211965-10-17ME ŁódĽ OlechówPKPKamil Sikora2012-12-25 16:40:05
EU05-301965-09-**MD Warszawa OdolanyPKPKamil Sikora2012-12-25 17:24:56
EU05-071965-05-28ME ŁódĽ OlechówPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:26:12
EU05-211965-05-**MD Warszawa OdolanyPKPKamil Sikora2012-12-25 16:39:32
EU05-021965-05-**MD Warszawa OdolanyPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 17:07:27
EU05-021965-04-27ME ŁódĽ OlechówPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 17:07:07
EU05-171965-04-**MD Warszawa OdolanyPKPKamil Sikora2012-12-25 16:15:25
EU05-171965-03-16ME ŁódĽ OlechówPKPKamil Sikora2012-12-25 16:15:03
EU05-151965-03-15MD Warszawa OdolanyPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:50:29
EU05-201965-03-12MD Warszawa OdolanyPKPKamil Sikora2012-12-25 16:33:17
EU05-161965-03-**MD Warszawa OdolanyPKPKamil Sikora2012-12-25 16:17:35
EU05-181965-01-21ME ŁódĽ OlechówPKPKamil Sikora2012-12-25 16:19:42
EU05-211965-01-**ME ŁódĽ OlechówPKPKamil Sikora2012-12-25 16:39:01
EU05-151964-11-24ME ŁódĽ OlechówPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:48:53
EU05-161964-05-30ME ŁódĽ OlechówPKPKamil Sikora2012-12-25 16:17:22
EU05-141964-05-30ME ŁódĽ OlechówPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:44:53
EU05-201964-05-21ME ŁódĽ OlechówPKPKamil Sikora2012-12-25 16:33:06
EU05-211964-03-**MD Warszawa OdolanyPKPKamil Sikora2012-12-25 16:36:50
EU05-281964-03-**MD Warszawa OdolanyPKPKamil Sikora2012-12-25 17:20:34
EU05-211964-01-**ME ŁódĽ OlechówPKPKamil Sikora2012-12-25 16:36:21
EU05-281964-01-**ME ŁódĽ OlechówPKPKamil Sikora2012-12-25 17:20:13
EU05-071963-11-09MD Warszawa OdolanyPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:25:44
EU05-171963-09-07MD Warszawa OdolanyPKPKamil Sikora2012-12-25 16:13:56
EU05-271963-09-07MD Warszawa OdolanyPKPKamil Sikora2012-12-25 17:10:51
EU05-271963-09-01ME ŁódĽ OlechówPKPKamil Sikora2012-12-25 17:10:30
EU05-211963-09-**MD Warszawa OdolanyPKPKamil Sikora2012-12-25 16:36:06
EU05-221963-07-19MD Warszawa OdolanyPKPKamil Sikora2012-12-25 16:48:39
EU05-271963-07-**MD Warszawa OdolanyPKPKamil Sikora2012-12-25 17:10:10
EU05-071963-06-17ME ŁódĽ OlechówPKPDominik Piotrowicz2012-12-25 16:25:10
EU05-281963-06-**MD Warszawa OdolanyPKPKamil Sikora2012-12-25 17:20:01
EU05-181963-03-31MD Warszawa OdolanyPKPKamil Sikora2012-12-25 16:19:08
EU05-171963-03-25ME ŁódĽ OlechówPKPKamil Sikora2012-12-25 16:13:35
EU05-301963-03-19ME ŁódĽ OlechówPKPKamil Sikora2012-12-25 17:24:43

Historia naprawy i malowań
PojazdDataZNTKMalowanieDodałData
EU05-222003-09-**Lok. Kraków Prokocimzielone czołoDominik Piotrowicz2012-12-25 18:24:57
EU05-111977-06-01ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 17:37:02
EU05-081977-01-30ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 17:29:19
EU05-131976-12-23ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 17:40:43
EU05-281976-12-21ZNTK GdańskpomarańczoweKamil Sikora2012-12-25 19:14:30
EU05-171976-12-08ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 17:58:53
EU05-071976-12-01ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 17:25:22
EU05-301976-10-31ZNTK GdańskpomarańczoweKamil Sikora2012-12-25 19:16:03
EU05-211976-10-16ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 18:09:52
EU05-291976-09-27ZNTK GdańskpomarańczoweKamil Sikora2012-12-25 19:15:22
EU05-021976-09-01ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 17:10:12
EU05-021976-09-01ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 17:03:24
EU05-271976-08-27ZNTK GdańskpomarańczoweKamil Sikora2012-12-25 19:13:52
EU05-201976-08-16ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 18:06:46
EU05-251976-07-01ZNTK GdańskpomarańczoweKamil Sikora2012-12-25 19:12:23
EU05-261976-07-01ZNTK GdańskpomarańczoweKamil Sikora2012-12-25 19:13:10
EU05-241976-06-01ZNTK GdańskpomarańczoweKamil Sikora2012-12-25 19:09:35
EU05-161976-04-23ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 17:52:29
EU05-031973-12-01ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 17:13:07
EU05-011973-10-04ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 16:54:14
EU05-221973-10-02ZNTK Gdańskbiało-zieloneDominik Piotrowicz2012-12-25 18:15:29
EU05-051973-08-29ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 17:21:09
EU05-231973-06-04ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 18:33:49
EU05-151973-05-01ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 17:49:01
EU05-141973-05-01ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 17:45:44
EU05-061973-03-08ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 17:23:11
EU05-181973-03-01ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 18:02:06
EU05-101973-02-01ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 17:33:27
EU05-041972-12-20ZNTK GdańskpomarańczoweDominik Piotrowicz2012-12-25 17:18:56
EU05-221971-07-30ZNTK Gdańskbiało-zieloneKamil Sikora2016-08-06 14:29:57
EU05-121969-06-11ZNTK Gdańskbiało-zieloneKamil Sikora2014-01-28 18:35:23
EU05-101961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneDominik Piotrowicz2012-12-25 16:33:55
EU05-011961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneDominik Piotrowicz2012-12-25 16:01:03
EU05-161961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneKamil Sikora2012-12-25 16:02:18
EU05-021961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneDominik Piotrowicz2012-12-25 16:04:37
EU05-171961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneKamil Sikora2012-12-25 16:05:45
EU05-031961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneDominik Piotrowicz2012-12-25 16:08:32
EU05-041961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneDominik Piotrowicz2012-12-25 16:11:47
EU05-051961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneDominik Piotrowicz2012-12-25 16:15:55
EU05-181961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneKamil Sikora2012-12-25 16:19:08
EU05-061961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneDominik Piotrowicz2012-12-25 16:19:09
EU05-071961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneDominik Piotrowicz2012-12-25 16:21:38
EU05-191961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneKamil Sikora2012-12-25 16:22:22
EU05-081961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneDominik Piotrowicz2012-12-25 16:28:49
EU05-091961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneDominik Piotrowicz2012-12-25 16:31:07
EU05-201961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneKamil Sikora2012-12-25 16:31:50
EU05-271961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneKamil Sikora2012-12-25 17:07:08
EU05-211961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneKamil Sikora2012-12-25 16:34:55
EU05-111961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneDominik Piotrowicz2012-12-25 16:36:13
EU05-121961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneDominik Piotrowicz2012-12-25 16:39:55
EU05-131961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneDominik Piotrowicz2012-12-25 16:41:37
EU05-141961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneDominik Piotrowicz2012-12-25 16:43:54
EU05-221961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneKamil Sikora2012-12-25 16:47:32
EU05-151961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneDominik Piotrowicz2012-12-25 16:48:06
EU05-231961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneKamil Sikora2012-12-25 16:50:00
EU05-301961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneKamil Sikora2012-12-25 17:23:26
EU05-241961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneKamil Sikora2012-12-25 16:51:16
EU05-291961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneKamil Sikora2012-12-25 17:21:36
EU05-251961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneKamil Sikora2012-12-25 17:00:11
EU05-261961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneKamil Sikora2012-12-25 17:02:47
EU05-281961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneKamil Sikora2012-12-25 17:18:14
EU05-021961-**-**©koda Plzeňbiało-zieloneDominik Piotrowicz2012-12-25 17:06:40

Zdarzenia
PojazdDataZdarzenieDodał
EU05-1619xx-xx-xxBrała udział w katastrofie kolejowej.Kolejarz123
EU05-141984-06-**Wypadek w Poznaniu Antoninkurustsaltz
EU05-291968Podczas jazd próbnych po zmianie przekładni zębatej na odcinku Konin - Spławie lokomotywa osi±ga prędko¶ć 174 km/hKamil Sikora
EU05-291967-09-29Przystosowany do prędko¶ci 160 km/hrustsaltz
EU05-191962-10-09Najechanie na wykolejone wagony poci±gu towarowego w BatorówceKamil Sikora
EU05-301962-09-**Udział lokomotywy w wystawie taboru na terenie przyszłego dworca Warszawa Centralna (razem z ET21-232 i EU06-16).Dominik Piotrowicz

Numery EVN
Unknown column 'a.data' in 'order clause'
.SELECT a.id,a.typ_pojazdu,a.kod_kraju,a.nr_serii,a.numer_nvr,a.cyfra_samokontroli,a.uwagi,b.username,d.seria,d.liczba_zer,e.numer,a.data_add FROM il_nvr a, mybb_users b, il_serie d, il_oznaczenia e WHERE a.activ=1 AND d.activ=1 AND d.id=e.seria AND d.id=a.seria AND a.numer=e.numer AND b.uid_old=a.id_user AND a.seria="82" ORDER BY a.data DESC LIMIT 100Kod #1001
PojazdNumer EVNUserData dodania