Baner serwisu


Informacje i dane prezentowane w serwisie Ilostan Pojazdów Trakcyjnych nie są oficjalnymi przewoźników kolejowych i pochodzą ze źródeł określonych w bibliografii oraz obserwacji użytkowników naszego serwisu.

Tabor trakcyjny -> Elektryczne zespoły trakcyjne -> ED250

Lokomotywownie:
Firma:
Malowanie:
Numeracja:
Status:

Znaleziono: 20 oznaczeń
PojazdPrzydziałPrzewoźnikMalowanieStatusFotoFilmy
ED250-001
93 51 2 370 001-2 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 002-0 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 003-8 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 004-6 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 005-3 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 006-1 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 007-9 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareWyłączony z eksploatacji158
ED250-002
93 51 2 370 008-7 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 009-5 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 010-3 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 011-1 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 012-9 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 013-7 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 014-5 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareWyłączony z eksploatacji66
ED250-003
93 51 2 370 015-2 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 016-0 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 017-8 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 018-6 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 019-4 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 020-2 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 021-0 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareW eksploatacji32
ED250-004
93 51 2 370 022-8 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 023-6 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 024-4 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 025-1 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 026-9 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 027-7 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 028-5 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareW eksploatacji43
ED250-005
93 51 2 370 029-3 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 030-1 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 031-9 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 032-7 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 033-5 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 034-3 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 035-0 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareW eksploatacji102
ED250-006
93 51 2 370 036-8 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 037-6 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 038-4 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 039-2 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 040-0 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 041-8 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 042-6 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareW eksploatacji82
ED250-007
93 51 2 370 043-4 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 044-2 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 045-9 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 046-7 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 047-5 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 048-3 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 049-1 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareW eksploatacji72
ED250-008
93 51 2 370 050-9 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 051-7 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 052-5 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 053-3 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 054-1 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 055-8 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 056-6 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareW eksploatacji22
ED250-009
93 51 2 370 057-4 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 058-2 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 059-0 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 060-8 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 061-6 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 062-4 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 063-2 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareW eksploatacji105
ED250-010
93 51 2 370 064-0 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 065-7 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 066-5 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 067-3 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 068-1 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 069-9 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 070-7 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareW eksploatacji51
ED250-011
93 51 2 370 071-5 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 072-3 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 073-1 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 074-9 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 075-6 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 076-4 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 077-2 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareW eksploatacji82
ED250-012
93 51 2 370 078-0 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 079-8 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 080-6 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 081-4 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 082-2 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 083-0 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 084-8 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareW eksploatacji31
ED250-013
93 51 2 370 085-5 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 086-3 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 087-1 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 088-9 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 089-7 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 090-5 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 091-3 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareW eksploatacji52
ED250-014
93 51 2 370 092-1 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 093-9 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 094-7 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 095-4 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 096-2 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 097-0 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 098-8 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareW eksploatacji91
ED250-015
93 51 2 370 099-6 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 100-2 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 101-0 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 102-8 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 103-6 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 104-4 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 105-1 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareW eksploatacji33
ED250-016
93 51 2 370 106-9 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 107-7 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 108-5 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 109-3 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 110-1 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 111-9 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 112-7 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareW eksploatacji43
ED250-017
93 51 2 370 113-5 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 114-3 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 115-0 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 116-8 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 117-6 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 118-4 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 119-2 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareW eksploatacji52
ED250-018
93 51 2 370 120-0 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 121-8 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 122-6 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 123-4 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 124-2 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 125-9 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 126-7 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareW eksploatacji60
ED250-019
93 51 2 370 127-5 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 128-3 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 129-1 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 130-9 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 131-7 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 132-5 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 133-3 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareW eksploatacji52
ED250-020
93 51 2 370 134-1 (PL-PKPIC a)
93 51 2 370 135-8 (PL-PKPIC b)
93 51 2 370 136-6 (PL-PKPIC c)
93 51 2 370 137-4 (PL-PKPIC d)
93 51 2 370 138-2 (PL-PKPIC e)
93 51 2 370 139-0 (PL-PKPIC f)
93 51 2 370 140-8 (PL-PKPIC g)
PKP Intercity Zakład Centralny w WarszawiePKP Intercity S.A.błękitno-szareW eksploatacji61

IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710
Czas wygenerowania strony: 0.06145 sekundy, zapytań SQL: 14