Baner serwisu


Informacje i dane prezentowane w serwisie Ilostan Pojazdów Trakcyjnych nie s± oficjalnymi przewo¼ników kolejowych i pochodz± ze ¼róde³ okre¶lonych w bibliografii oraz obserwacji u¿ytkowników naszego serwisu.

Tabor trakcyjny -> Lokomotywy elektryczne -> 193Oznaczenie pojazdu

Wynik: 193 pojazd�w

PojazdPrzydzia�Przewo�nikStatus
6193 005
X4EA 22861 (2021)
91 51 5 370 043-9 (PL-LOTOS)
LOTOS Kolej Sp. z o o.
-----------
niebiesko-szare
Siemens München-Allach
2021-09-08 ()
Tylko dla zalogowanych
5 370 044
X4EAB-044 22939 (2021)
91 51 5 370 044-7 (PL-DBSRP)
DB Cargo Polska S.A.
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2021-10-06 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 044
X4EA 22834 (2021)
91 51 5 370 048-8 (PL-ID)
LOTOS Kolej Sp. z o o.
-----------
czarno-czerwone [Cargounit]
Siemens München-Allach
2021-11-24 ()
Tylko dla zalogowanych
5 370 045
X4EAB-045 22941 (2021)
91 51 5 370 045-4 (PL-DBSRP)
DB Cargo Polska S.A.
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2021-10-06 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 045
X4EA 22914 (2021)
91 51 5 370 049-6 (PL-ID)
Ost-West Logistic Poland Sp. z o.o.
-----------
czarno-czerwone [Cargounit]
Siemens München-Allach
2021-12-09 ()
Tylko dla zalogowanych
5 370 046
X4EAB-046 22942 (2021)
91 51 5 370 046-2 (PL-DBSRP)
DB Cargo Polska S.A.
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2021-10-06 ()
Tylko dla zalogowanych
5 370 047
X4EAB-047 22943 (2021)
91 51 5 370 047-0 (PL-DBSRP)
DB Cargo Polska S.A.
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2021-10-06 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 056
X4EA 22948 (2022)
91 51 5 370 050-4 (PL-ID)
LOTOS Kolej Sp. z o o.
-----------
czarno-czerwone [Cargounit]
Siemens München-Allach
2022-03-23 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 057
22981 (2022)
91 51 5 370 051-2 (PL-ID)
ÈD Cargo a.s. - Èeská republika
-----------
czarno-czerwone [Cargounit]
Siemens München-Allach
2022-06-30 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 058
23010 (2022)
91 51 5 370 052-0 (PL-ID)
Ost-West Logistic Poland Sp. z o.o.
-----------
czarno-czerwone [Cargounit]
Siemens München-Allach
2022-12-05 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 059
23017 (2022)
91 51 5 370 053-8 (PL-ID)
Bahnoperator Polska Sp. z o.o.
-----------
czarno-czerwone [Cargounit]
Siemens München-Allach
2022-10-12 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 060
23024 (2022)
91 51 5 370 054-6 (PL-ID)
Rail STM sp. z o.o.
-----------
bialo-czarne [Bahnoperator]
Brak danych
2023-04-** ()
Tylko dla zalogowanych
6193 061
23037 (2022)
91 51 5 370 055-3 (PL-ID)
Freightliner PL Sp. z o.o.
-----------
czarno-czerwone [Cargounit]
Siemens München-Allach
2022-12-05 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 062
23206 (2022)
91 51 5 370 061-1 (PL-ID)
Freightliner PL Sp. z o.o.
-----------
czarno-czerwone [Cargounit]
Siemens München-Allach
2023-02-23 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 063
X4EAB-063 23207 (2022)
91 51 5 370 062-9 (PL-ID)
DB Cargo Polska S.A.
-----------
czarno-czerwone [Cargounit]
Siemens München-Allach
2022-12-22 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 089
22976 (2022)
91 80 6 193 089-0 (D-Rpool)
METRANS Rail s.r.o. Praha
-----------
szaro - niebieskie
Siemens München-Allach
2022-05-30 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 092
22995 (2022)
91 80 6 193 092-4 (D-Rpool)
RTB Cargo GmbH - Aachen
-----------
szaro - niebieskie
Siemens München-Allach
2022-08-** ()
Tylko dla zalogowanych
6193 093
22996 (2022)
91 80 6 193 093-2 (D-Rpool)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
szaro - niebieskie
Siemens München-Allach
2022-08-** ()
Tylko dla zalogowanych
6193 094
23000 (2022)
91 80 6 193 094-0 (D-Rpool)
RTB Cargo GmbH - Aachen
-----------
szaro - niebieskie
Siemens München-Allach
2022-07-20 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 104
23217 (2023)
91 80 6 193 104-7 (D-Rpool)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
szaro - niebieskie
Siemens München-Allach
2023-02-03 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 115
23307 (2023)
91 80 6 193 115-3 (D-Rpool)
Ost-West Logistic Poland Sp. z o.o.
-----------
szaro - niebieskie
Siemens München-Allach
2023-05-10 ()
Tylko dla zalogowanych
193 125
23326 (2023)
91 80 6 193 125-2 (D-Rpool)
Railpool GmbH
-----------
niebiesko-szare
Siemens München-Allach
2023-xx-xx ()
Tylko dla zalogowanych
193 205
21921 (2014)
91 80 6 193 205-2 (D-ELOC)
Retrack Germany GmbH
-----------
bia³o-czarno-zielone
Brak danych
2023-01-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 206
21931 (2014)
91 80 6 193 206-0 (D-ELOC)
TX Logistik AG
-----------
bia³o-czarno-zielone
Brak danych
2022-12-15 ()
Tylko dla zalogowanych
193 207
21929 (2014)
91 80 6 193 207-8 (D-ELOC)
Frachtbahn Traktion GmbH - Wien
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2014-11-27 ()
Tylko dla zalogowanych
193 216
21942 (2015)
91 80 6 193 216-9 (D-ELOC)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
bia³o-czarno-zielone
ÖBB-Technische Services Linz
2022-11-17 ()
Tylko dla zalogowanych
193 220
X4EA-220 21840 (2014)
91 80 6 193 220-1 (D-ELOC)
Rail Force One B.V., Rotterdam
-----------
bia³o-czarno-zielone
ÖBB-Technische Services Linz
2022-03-24 ()
Tylko dla zalogowanych
193 221
21935 (2015)
91 80 6 193 221-9 (D-ELOC)
Frachtbahn Traktion GmbH - Wien
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2015-04-10 ()
Tylko dla zalogowanych
193 226
21960 (2015)
91 80 6 193 226-8 (D-ELOC)
RegioJet a.s. Brno
-----------
¿ó³te
ÖBB-Technische Services Linz
2018-10-24 ()
Tylko dla zalogowanych
193 227
21961 (2015)
91 80 6 193 227-6 (D-ELOC)
Rail Force One B.V., Rotterdam
-----------
bia³o-czarno-zielone
Brak danych
2022-01-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 232
22261 (2017)
91 80 6 193 232-6 (D-ELOC)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
bia³o-czarno-zielone
Brak danych
2018-03-** ()
Tylko dla zalogowanych
6193 236
23338 (2023)
91 51 5 370 067-8 (PL-ID)
Freightliner PL Sp. z o.o.
-----------
czarno-czerwone [Cargounit]
Siemens München-Allach
2023-09-28 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 237
23362 (2023)
91 51 5 370 068-6 (PL-ID)
Cargounit Sp. z o.o.
-----------
czarno-czerwone [Cargounit]
Siemens München-Allach
2024-01-22 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 238
23364 (2023)
91 51 5 370 069-4 (PL-ID)
Cargounit Sp. z o.o.
-----------
czarno-czerwone [Cargounit]
Siemens München-Allach
2023-11-28 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 239
23518 (2023)
91 51 5 370 070-2 (PL-ID)
Cargounit Sp. z o.o.
-----------
czarno-czerwone [Cargounit]
Siemens München-Allach
2023-11-** ()
Tylko dla zalogowanych
6193 240
23519 (2023)
91 51 5 370 071-0 (PL-ID)
Cargounit Sp. z o.o.
-----------
czarno-czerwone [Cargounit]
Siemens München-Allach
2024-01-22 ()
Tylko dla zalogowanych
193 261
22193 (2016)
91 80 6 193 261-5 (D-ELOC)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2017-03-16 ( )
Tylko dla zalogowanych
193 262
22191 (2016)
91 80 6 193 262-3 (D-ELOC)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2016-**-** ( )
Tylko dla zalogowanych
193 263
22192 (2016)
91 80 6 193 263-1 (D-ELOC)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2017-03-30 ()
Tylko dla zalogowanych
193 268
22042 (2016)
91 80 6 193 268-0 (D-ELOC)
Rail STM sp. z o.o.
-----------
bia³o-czarno-zielone
LOCMASTA Gramatneusiedl
2023-08-01 ()
Tylko dla zalogowanych
193 269
22043 (2016)
91 80 6 193 269-8 (D-ELOC)
Frachtbahn Traktion GmbH - Wien
-----------
czarno-zielone
Brak danych
2016-11-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 270
22012 (2016)
91 80 6 193 270-6 (D-ELOC)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2016-05-31 ()
Tylko dla zalogowanych
193 271
22044 (2016)
91 80 6 193 271-4 (D-ELOC)
ENNA Transport d.o.o. - Zagreb
-----------
czarno-zielone
Brak danych
2017-04-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 272
22045 (2016)
91 80 6 193 272-2 (D-ELOC)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2016-07-21 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 274
X4EAB-274 23334 (2023)
91 51 5 370 072-8 (PL-ID)
DB Cargo Polska S.A.
-----------
czarno-czerwone [Cargounit]
Siemens München-Allach
2023-09-08 ()
Tylko dla zalogowanych
193 360
22536 (2018)
91 80 6 193 360-5 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
Bw Nürnberg Rbf.
bia³e
DB Cargo AG Werk Seelze
2019-05-15 ()
Tylko dla zalogowanych
193 361
22603 (2019)
91 80 6 193 361-3 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
Bw Nürnberg Rbf.
bia³e
Brak danych
2019-03-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 362
X4EA-362 22604 (2019)
91 80 6 193 362-1 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
bia³e
Siemens München-Allach
2019-01-30 ()
Tylko dla zalogowanych
193 363
X4EA-363 22609 (2019)
91 80 6 190 363-9 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
bia³e
Siemens München-Allach
2020-01-17 ()
Tylko dla zalogowanych
193 364
X4EA-364 22555 (2019)
91 80 6 193 364-7 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
bia³e
Siemens München-Allach
2019-02-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 365
X4EA-365 22669 (2019)
91 80 6 193 365-4 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czarne
Brak danych
2020-09-09 ()
Tylko dla zalogowanych
193 366
X4EA-366 22613 (2019)
91 80 6 193 366-2 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
bia³e
Siemens München-Allach
2019-03-12 ()
Tylko dla zalogowanych
193 367
X4EA-367 22558 (2019)
91 80 6 193 367-0 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens Mobility Polska
2019-03-15 ()
Tylko dla zalogowanych
193 368
X4EA-368 22561 (2019)
91 80 6 193 368-4 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
niebiesko - zielone
Brak danych
2020-12-22 ()
Tylko dla zalogowanych
193 369
X4EA-369 22573 (2019)
91 80 6 193 369-6 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-03-27 ()
Tylko dla zalogowanych
193 370
X4EA-370 22574 (2019)
91 80 6 193 370-4 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-03-27 ()
Tylko dla zalogowanych
193 371
X4EA-371 22576 (2019)
91 80 6 193 371-2 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens Mobility Polska
2019-03-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 372
X4EA-372 22671 (2019)
91 80 6 193 372-0 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-04-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 373
X4EA-373 22672 (2019)
91 80 6 193 373-8 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-**-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 374
X4EA-374 22633 (2019)
91 80 6 193 374-6 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-11-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 375
X4EA-375 22635 (2019)
91 80 6 193 375-3 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-09-19 ()
Tylko dla zalogowanych
193 376
X4EA-376 22636 (2019)
91 80 6 193 376-1 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-09-19 ()
Tylko dla zalogowanych
193 377
X4EA-377 22637 (2019)
91 80 6 193 377-9 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-09-20 ()
Tylko dla zalogowanych
193 378
X4EA-378 22638 (2019)
91 80 6 193 378-7 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2020-09-20 ()
Tylko dla zalogowanych
193 379
X4EA-379 22639 (2019)
91 80 6 193 397-5 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-**-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 380
X4EA-380 22670 (2019)
91 80 6 193 380-3 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-03-27 ()
Tylko dla zalogowanych
193 381
X4EA-381 22515 (2019)
91 80 6 193 381-1 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-04-15 ()
Tylko dla zalogowanych
193 382
X4EA-382 22577 (2019)
91 80 6 193 382-9 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-04-16 ()
Tylko dla zalogowanych
193 383
X4EA-383 (2019)
91 80 6 193 383-7 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-04-16 ()
Tylko dla zalogowanych
193 384
X4EA-384 22580 (2019)
91 80 6 193 384-5 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-04-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 385
X4EA-385 22583 (2019)
91 80 6 193 385-2 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-05-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 386
X4EA-386 22595 (2019)
91 80 6 193 386-0 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-06-12 ()
Tylko dla zalogowanych
193 387
X4EA-387 22599 (2019)
91 80 6 193 387-8 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-06-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 388
X4EA-388 (2019)
91 80 6 193 388-6 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-07-09 ()
Tylko dla zalogowanych
193 389
X4EA-389 22614 (2019)
91 80 6 193 389-4 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone

2019-**-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 390
X4EA-390 22616 (2019)
91 80 6 193 390-2 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-07-23 ()
Tylko dla zalogowanych
193 391
X4EA-391 22617 (2019)
91 80 6 193 391-0 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-07-23 ()
Tylko dla zalogowanych
193 392
X4EA-392 (2019)
91 80 6 193 392-8 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-**-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 393
X4EA-393 22619 (2019)
91 80 6 193 393-6 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-07-22 ()
Tylko dla zalogowanych
193 394
X4EA-394 22620 (2019)
91 80 6 193 394-4 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone

2022-03-10 (Okleina)
Tylko dla zalogowanych
193 395
X4EA-395 22626 (2019)
91 80 6 193 395-1 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-08-14 ()
Tylko dla zalogowanych
193 396
X4EA-396 22624 (2019)
91 80 6 193 396-9 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-08-14 ()
Tylko dla zalogowanych
193 397
X4EA-397 22625 (2019)
91 80 6 193 397-7 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-08-14 ()
Tylko dla zalogowanych
193 398
X4EA-398 22628 (2019)
91 80 6 193 398-5 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-08-12 ()
Tylko dla zalogowanych
193 399
X4EA-399 22632 (2019)
91 80 6 193 399-3 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-09-10 ()
Tylko dla zalogowanych
193 485
22879 (2020)
91 80 6 193 485-0 (D-ELOC)
RTB Cargo GmbH - Aachen
-----------
bia³e
Siemens München-Allach
2020-10-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 488
X4EA-488 22934 (2020)
91 51 5 370 034-8 (PL-LAUDE)
Laude Smart Intermodal S.A.
-----------
ró¿owo-czarne
Siemens München-Allach
2021-02-03 ()
Tylko dla zalogowanych
193 489
X4EA-489 22921 (2020)
91 51 5 370 035-5 (PL-ID)
Bahnoperator Polska Sp. z o.o.
-----------
granatowe
Siemens München-Allach
2021-03-26 ()
Tylko dla zalogowanych
193 501
21971 (2015)
Zmiana oznaczen --> EU46-5012015-12-15Tylko dla zalogowanych
193 502
21973 (2015)
Zmiana oznaczen --> EU46-5022015-12-15Tylko dla zalogowanych
193 503
21980 (2015)
Zmiana oznaczen --> EU46-5032015-12-14Tylko dla zalogowanych
193 509
23740 (2023)
91 80 6 193 509-7 (D-ELOC)
LTG Cargo Polska Sp. z o.o.
-----------
bia³e
Siemens München-Allach
2023-12-18 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 510
23522 (2023)
91 80 6 193 510-5 (D-ELOC)
Bahnoperator Polska Sp. z o.o.
-----------
bia³e
Siemens München-Allach
2023-12-18 ()
Tylko dla zalogowanych
193 560
X4EA-560 22627 (2019)
91 80 6 193 560-0 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
zielone
Brak danych
2021-04-1* ()
Tylko dla zalogowanych
193 561
X4EA-561 22644 (2019)
91 80 6 193 561-8 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-11-16 ()
Tylko dla zalogowanych
193 562
X4EA-562 22645 (2019)
91 80 6 193 562-6 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-11-22 ()
Tylko dla zalogowanych
193 563
X4EA-563 22646 (2019)
91 80 6 193 563-4 (D-DB)
DB Cargo AG [Niemcy]
-----------
czerwone
Siemens München-Allach
2019-11-22 ()
Tylko dla zalogowanych
193 566
22922 (2021)
91 51 5 370 036-3 (PL-ID)
Bahnoperator Polska Sp. z o.o.
-----------
granatowe
Siemens München-Allach
2021-03-26 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 566
23267 (2023)
91 80 6 193 566-7 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bia³e
Siemens München-Allach
2023-02-24 ()
Tylko dla zalogowanych
193 567
22923 (2021)
91 51 5 370 037-1 (PL-ID)
Bahnoperator Polska Sp. z o.o.
-----------
granatowe
Siemens München-Allach
2021-03-26 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 567
23283 (2023)
91 80 6 193 567-5 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bia³e
Siemens München-Allach
2023-03-30 ()
Tylko dla zalogowanych
193 568
22924 (2021)
91 51 5 370 038-9 (PL-ID)
Bahnoperator Polska Sp. z o.o.
-----------
granatowe
Siemens München-Allach
2021-06-28 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 568
23303 (2023)
91 80 6 193 568-3 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bia³e
Siemens München-Allach
2023-05-10 ()
Tylko dla zalogowanych
193 569
22925 (2021)
91 51 5 370 039-7 (PL-ID)
Bahnoperator Polska Sp. z o.o.
-----------
granatowe
Siemens München-Allach
2021-06-28 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 569
23304 (2023)
91 80 6 193 569-1 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bia³e
Siemens München-Allach
2023-05-04 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 570
23315 (2023)
91 80 6 193 570-9 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bia³e
Siemens München-Allach
2023-05-23 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 571
23323 (2023)
91 80 6 193 571-7 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bia³e
Siemens München-Allach
2023-06-27 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 572
23346 (2023)
91 80 6 193 572-5 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bia³e
Siemens München-Allach
2023-08-** ()
Tylko dla zalogowanych
6193 573
23439 (2023)
91 80 6 193 573-3 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bia³e
Siemens München-Allach
2023-09-18 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 574
23449 (2023)
91 80 6 193 574-1 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bia³e
Siemens München-Allach
2023-09-18 ()
Tylko dla zalogowanych
6193 575
23516 (2023)
91 80 6 193 575-8 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bia³e
Siemens München-Allach
2023-12-** ()
Tylko dla zalogowanych
6193 576
23712 (2023)
91 80 6 193 576-6 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bia³e
Siemens München-Allach
2023-08-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 590
22965 (2022)
91 80 6 193 590-7 (D-ATLU)
PKP Cargo International a.s.
-----------
brak danych
Siemens München-Allach
2022-03-29 ()
Tylko dla zalogowanych
193 617
22788 (2020)
91 80 6 193 617-8 (D-SIEAG)
TX Logistik AG
-----------
bia³e
Siemens München-Allach
2020-10-09 ()
Tylko dla zalogowanych
X4E-618
22777 (2020)
91 80 6 193 618-6 (D-DISPO)
Retrack Slovakia s. r. o.
-----------
czarne
Siemens München-Allach
2020-06-04 ()
Tylko dla zalogowanych
X4E-619
22781 (2020)
91 80 6 193 619-4 (D-DISPO)
Retrack Slovakia s. r. o.
-----------
czarne
Siemens München-Allach
2020-06-04 ()
Tylko dla zalogowanych
X4E-620
22454 (2018)
91 80 6 193 620-2 (D-DISPO)
ÈD Cargo a.s. - Èeská republika
-----------
czarne
Siemens München-Allach
2018-09-18 ()
Tylko dla zalogowanych
X4E-621
22498 (2018)
91 80 6 193 621-0 (D-DISPO)
Retrack Slovakia s. r. o.
-----------
czarne
Siemens München-Allach
2018-11-06 ()
Tylko dla zalogowanych
X4E-622
22502 (2018)
91 80 6 193 622-8 (D-DISPO)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
czarne
Siemens München-Allach
2018-11-06 ()
Tylko dla zalogowanych
193 623-6
22503 (2018)
91 80 6 193 623-6 (D-DISPO)
Rail Force One B.V., Rotterdam
-----------
szaro-czarne
NS Amersfoort
2019-08-16 ()
Tylko dla zalogowanych
X4E-625
22505 (2018)
91 80 6 193 625-1 (D-DISPO)
PKP Intercity S.A.
PKP Intercity Zak³ad Centralny w Warszawie
czarne
Siemens München-Allach
2018-11-22 ()
Tylko dla zalogowanych
X4E-626
22506 (2018)
91 80 9 193 626-9 (D-DISPO)
Ecco Rail GmbH
-----------
czarne
Siemens München-Allach
2018-11-22 ()
Tylko dla zalogowanych
193 627-7
22507 (2018)
91 80 6 193 627-7 (D-DISPO)
Rail Force One B.V., Rotterdam
-----------
czerwono - czarne
Brak danych
2020-02-2* ()
Tylko dla zalogowanych
X4E-628
22508 (2018)
91 80 6 193 628-5 (D-DISPO)
Retrack Slovakia s. r. o.
-----------
czarne
Siemens München-Allach
2018-11-22 ()
Tylko dla zalogowanych
X4E-629
22510 (2018)
91 80 6 193 629-3 (D-DISPO)
CFL Cargo GmbH
-----------
czarne
Siemens München-Allach
2018-11-22 ()
Tylko dla zalogowanych
X4E-633
23704 (2023)
91 80 6 193 633-5 (D-DISPO)
RAIL SERVIS Slovakia s.r.o.
-----------
czarne
Siemens München-Allach
2023-05-30 ()
Tylko dla zalogowanych
X4E-634
23705 (2023)
91 80 6 193 634-3 (D-DISPO)
DB Fernverkehr AG [Niemcy]
-----------
czarne
Siemens München-Allach
2023-06-15 ()
Tylko dla zalogowanych
X4E-636
23707 (2023)
91 80 6 193 636-8 (D-DISPO)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
czarne
Siemens München-Allach
2023-07-10 ()
Tylko dla zalogowanych
X4E-637
23713 (2023)
91 80 6 193 637-6 (D-DISPO)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
czarne
Siemens München-Allach
2023-08-** ()
Tylko dla zalogowanych
X4E-638
23718 (2023)
91 80 6 193 638-4 (D-DISPO)
DB Fernverkehr AG [Niemcy]
-----------
czarne
Siemens München-Allach
2023-08-07 ()
Tylko dla zalogowanych
X4E-639
23438 (2023)
91 80 6 193 639-2 (D-DISPO)
PKP Intercity S.A.
PKP Intercity Zak³ad Centralny w Warszawie
granatowe
Siemens München-Allach
2023-09-16 ()
Tylko dla zalogowanych
X4E-671
22230 (2017)
91 80 6 193 671-5 (D-DISPO)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
czarne
Brak danych
2021-**-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 679
23027 (2022)
91 80 6 193 679-8 (D-SIEGAG)
Siemens Mobility München
-----------
bia³e
Siemens München-Allach
2022-11-22 ()
Tylko dla zalogowanych
193 681-4
22955 (2022)
91 80 6 193 681-4 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bialo-niebiesko-granatowe
Brak danych
2022-12-12 ()
Tylko dla zalogowanych
193 682-2
22956 (2022)
91 80 6 193 682-2 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bialo-niebiesko-granatowe
Brak danych
2023-02-27 ()
Tylko dla zalogowanych
193 683-0
22957 (2021)
91 80 6 193 683-0 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bialo-niebiesko-granatowe
Brak danych
2022-04-29 ()
Tylko dla zalogowanych
193 684-8
22961 (2022)
91 80 6 193 684-8 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bialo-niebiesko-granatowe
Brak danych
2023-01-18 ()
Tylko dla zalogowanych
193 685-5
22962 (2022)
91 80 6 193 685-5 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bialo-niebiesko-granatowe
Brak danych
2023-01-07 ()
Tylko dla zalogowanych
193 686-3
22963 (2022)
91 80 6 193 686-3 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bialo-niebiesko-granatowe
Brak danych
2023-03-06 ()
Tylko dla zalogowanych
193 687-1
22980 (2022)
91 80 6 193 687-1 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bialo-niebiesko-granatowe
Brak danych
2022-12-03 ()
Tylko dla zalogowanych
193 688-9
22998 (2022)
91 80 6 193 688-9 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
niebiesko - granatowe
Brak danych
2023-03-28 ()
Tylko dla zalogowanych
193 689-7
23016 (2022)
91 80 6 193 689-7 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bialo-niebiesko-granatowe
Brak danych
2023-03-07 ()
Tylko dla zalogowanych
193 690-5
23020 (2022)
91 80 6 193 690-5 (D-RAILL)
ÈD - Èeská republika
OCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice
bialo-niebiesko-granatowe
Brak danych
2023-02-13 ()
Tylko dla zalogowanych
193 693
22960 (2022)
91 80 6 193 693-9 (D-SRA)
SETG - Salzburger Eisenbahn TransportLogistik GmbH
-----------
bia³o-zielone
Brak danych
2022-05-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 694
22740 (2020)
91 80 6 193 694-7 (D-LTE)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
granatowe
Brak danych
2021-03-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 697
22764 (2020)
91 80 6 193 697-0 (D-LTE)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
granatowe
Brak danych
2021-03-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 723
22393 (2018)
91 80 6 193 723-4 (D-ELOC)
LTG Cargo Polska Sp. z o.o.
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2018-**-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 725
22362 (2017)
91 80 6 193 725-9 (D-ELOC)
CZTrain s.r.o. - Praha
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2017-12-06 ()
Tylko dla zalogowanych
193 726
22299 (2018)
91 80 6 193 726-7 (D-ELOC)
RTB Cargo GmbH - Aachen
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2018-01-18 ()
Tylko dla zalogowanych
193 727
22394 (2018)
91 80 6 193 727-5 (D-ELOC)
RTB Cargo GmbH - Aachen
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2018-04-10 ()
Tylko dla zalogowanych
193 728
22460 (2018)
91 80 6 193 728-3 (D-ELOC)
SETG - Salzburger Eisenbahn TransportLogistik GmbH
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2018-06-26 ( )
Tylko dla zalogowanych
193 729
22424 (2018)
91 80 9 193 729-1 (D-ELOC)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2018-09-20 ()
Tylko dla zalogowanych
193 732
22455 (2018)
91 80 6 193 732-5 (D-ELOC)
RTB Cargo GmbH - Aachen
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2018-09-17 ()
Tylko dla zalogowanych
193 733
22459 (2018)
91 80 6 193 733-3 (D-ELOC)
Nederlandse Spoorwegen
-----------
zolto - niebieskie [NS]
Brak danych
2021-11-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 734
22483 (2018)
91 80 6 193 734-1 (D-ELOC)
Rail Force One B.V., Rotterdam
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2018-09-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 735
22484 (2018)
91 80 6 193 735-8 (D-ELOC)
LTE Netherlands B.V., Rotterdam
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2018-09-20 ()
Tylko dla zalogowanych
193 737
22485 (2018)
91 80 6 193 737-4 (D-ELOC)
LTE Netherlands B.V., Rotterdam
-----------
bia³o-czarno-zielone
Brak danych
2018-11-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 738
22486 (2018)
91 80 6 193 738-2 (D-ELOC)
European Locomotive Leasing
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens Mobility Polska
2019-06-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 739
22432 (2018)
91 80 6 193 739-0 (D-ELOC)
RTB Cargo GmbH - Aachen
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2018-10-09 ()
Tylko dla zalogowanych
193 740
22433 (2018)
91 80 6 193 740-8 (D-ELOC)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2018-10-09 ()
Tylko dla zalogowanych
193 742
22523 (2018)
91 80 6 193 742-4 (D-ELOC)
Rail Force One B.V., Rotterdam
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens Mobility Polska
2018-12-19 ()
Tylko dla zalogowanych
193 749-9
22611 (2019)
91 80 6 193 749-9 (D-ELOC)
Cargo Motion s.r.o.- Ostrava
-----------
bialo - czerwone
Brak danych
2020-01-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 750-7
22674 (2019)
91 80 6 193 750-7 (D-ELOC)
Cargo Motion s.r.o.- Ostrava
-----------
bialo - czerwone
Brak danych
2020-02-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 781-2
22198 (2017)
91 80 6 193 781-2 (D-ITL)
Captrain Deutschland GmbH
-----------
bia³o-¿ó³te
Siemens München-Allach
2017-06-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 782-0
22214 (2017)
91 80 6 193 782-0 (D-ITL)
Captrain Deutschland GmbH
-----------
bia³o-¿ó³te
Siemens München-Allach
2017-06-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 783-7
22247 (2017)
91 80 6 193 783-8 (D-ITL)
Captrain Deutschland GmbH
-----------
bia³o-¿ó³te
Siemens München-Allach
2017-09-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 784-6
22268 (2017)
91 80 6 193 784-6 (D-ITL)
Captrain Deutschland GmbH
-----------
bia³o-¿ó³te
Siemens München-Allach
2018-01-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 785-3
22370 (2018)
91 80 6 193 785-3 (D-ITL)
Captrain Deutschland GmbH
-----------
bia³o-¿ó³te
Siemens München-Allach
2018-03-09 ()
Tylko dla zalogowanych
193 786-1
22371 (2018)
91 80 6 193 786-1 (D-ITL)
ITL Dresden - Niemcy
-----------
bia³o-¿ó³te
Brak danych
2018-08-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 791
22496 (2018)
91 80 6 193 791-1 (D-ELOC)
RTB Cargo GmbH - Aachen
-----------
granatowe + bia³y pas
Siemens München-Allach
2018-11-09 ()
Tylko dla zalogowanych
193 792
22497 (2018)
91 80 6 193 792-9 (D-ELOC)
RTB Cargo GmbH - Aachen
-----------
granatowe + bia³y pas
Siemens München-Allach
2018-11-09 ()
Tylko dla zalogowanych
193 793
22525 (2018)
91 80 6 193 793-7 (D-ELOC)
RTB Cargo GmbH - Aachen
-----------
granatowe + bia³y pas
Siemens München-Allach
2018-11-09 ()
Tylko dla zalogowanych
X4E-794
(2023)
91 80 6 193 794-5 (D-DISPO)
DB Fernverkehr AG [Niemcy]
-----------
czarne
Siemens München-Allach
2023-10-26 ()
Tylko dla zalogowanych
X4E-795
(2023)
91 80 6 193 795-2 (D-DISPO)
DB Fernverkehr AG [Niemcy]
-----------
czarne
Siemens München-Allach
2023-10-26 ()
Tylko dla zalogowanych
193 807
22450 (2018)
91 51 5 370 028-0 (PL-ID)
LokoTrain s.r.o.- Èeská Tøebová
-----------
czarno-czerwone [Cargounit]
Lotos Kolej
2018-08-17 ()
Tylko dla zalogowanych
193 820
21829 (2013)
91 80 6 193 820-8 (D-PSZ)
PS®, a.s.- Slovensko
-----------
bialo-czerwono-zolto-zielone
Siemens München-Allach
2015-12-22 ()
Tylko dla zalogowanych
193 822
21831 (2013)
91 80 6 193 822-4 (D-LTE)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
szaro - niebieskie
Siemens München-Allach
2018-04-10 ()
Tylko dla zalogowanych
193 823
21839 (2013)
91 80 6 193 823-2 (D-LTEU)
LokoTrain s.r.o.- Èeská Tøebová
-----------
szaro-czerwone
Siemens Kolejova Vozidla s.r.o.- Praha
2016-07-30 ()
Tylko dla zalogowanych
193 844
21993 (2016)
91 55 6 193 844-8 (D-LTEU)
EP Cargo a.s. - Ostrava
-----------
szaro-czerwone
Brak danych
2018-**-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 891-9
21964 (2015)
91 80 6 193 891-9 (D-ITL)
Captrain Deutschland GmbH
-----------
bia³o-¿ó³te
Siemens München-Allach
2023-05-26 ()
Tylko dla zalogowanych
193 892-7
21976 (2015)
91 80 6 193 892-7 (D-ITL)
Captrain Deutschland GmbH
-----------
bia³o-¿ó³te
Siemens München-Allach
2015-09-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 893
21979 (2016)
91 80 6 193 893-5 (D-ITL)
Captrain Deutschland GmbH
-----------
bia³o-¿ó³te
Siemens München-Allach
2016-01-18 ()
Tylko dla zalogowanych
193 894-3
22024 (2016)
91 80 6 193 894-3 (D-ITL)
Captrain Deutschland GmbH
-----------
bia³o-¿ó³te
Siemens München-Allach
2016-07-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 895-0
22046 (2016)
91 80 6 193 895-0 (D-ITL)
ITL Dresden - Niemcy
-----------
bia³o-¿ó³te
Brak danych
2016-09-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 896-8
22050 (2016)
91 80 6 193 896-8 (D-ITL)
Captrain Deutschland GmbH
-----------
bia³o-¿ó³te
Siemens München-Allach
2016-09-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 897-6
22553 (2019)
91 80 6 193 897-6 (D-ITL)
ITL Dresden - Niemcy
-----------
bia³o-¿ó³te
ITL Betriebswerk Pirna
2019-04-08 ()
Tylko dla zalogowanych
193 898-4
22610 (2019)
91 80 6 193 898-4 (D-ITL)
ITL Dresden - Niemcy
-----------
bia³o-¿ó³te
ITL Betriebswerk Pirna
2019-04-08 ()
Tylko dla zalogowanych
193 925
23301 (2023)
91 80 6 193 925-5 (D-AKIEM)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare [AKIEM]
Siemens München-Allach
2023-06-20 ()
Tylko dla zalogowanych
193 926
23302 (2023)
91 80 6 193 926-3 (D-AKIEM)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare [AKIEM]
Siemens München-Allach
2023-06-20 ()
Tylko dla zalogowanych
193 930
21905 (2015)
91 80 6 193 930-5 (D-PCW)
Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.H
-----------
bia³e
Siemens München-Allach
2015-**-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 936
23282 (2023)
91 80 6 193 936-2 (D-ELOC)
Nederlandse Spoorwegen
-----------
zolto - niebieskie [NS]
Brak danych
2023-12-** ()
Tylko dla zalogowanych
193 944
(2022)
91 80 6 193 944-6 (D-ELOC)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
bia³o-czarno-zielone
Siemens München-Allach
2022-01-19 ()
Tylko dla zalogowanych
193 957
22945 (2021)
91 80 6 193 957-8 (D-LTE)
LTE Logistik and Transport GmbH
-----------
szaro-zielone
Siemens München-Allach
2021-**-** ()
Tylko dla zalogowanych

IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710
Czas wygenerowania strony: 0.06486 sekundy, zapytañ SQL: 11