Baner serwisu


Informacje i dane prezentowane w serwisie Ilostan Pojazdów Trakcyjnych nie s± oficjalnymi przewo¼ników kolejowych i pochodz± ze ¼róde³ okre¶lonych w bibliografii oraz obserwacji u¿ytkowników naszego serwisu.

Tabor trakcyjny -> Lokomotywy elektryczne -> 383Oznaczenie pojazdu

Wynik: 85 pojazd�w

PojazdPrzydzia�Przewo�nikStatus
383 001-5
22038 (2016)
91 54 7 383 001-5 (CZ-ÈDC)
ÈD Cargo a.s. - Èeská republika
SOKV Ústí nad Labem
granatowe "v srdci Evropy"
Brak danych
2021-09-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 002-3
22051 (2016)
91 54 7 383 002-3 (CZ-ÈDC)
ÈD Cargo a.s. - Èeská republika
SOKV Ústí nad Labem
niebiesko - granatowe
Siemens München-Allach
2016-08-03 ()
Tylko dla zalogowanych
383 003-1
22052 (2016)
91 54 7 383 003-1 (CZ-ÈDC)
ÈD Cargo a.s. - Èeská republika
SOKV Ústí nad Labem
niebiesko - granatowe
Siemens München-Allach
2016-07-28 ()
Tylko dla zalogowanych
383 004-9
22056 (2016)
91 54 7 383 004-9 (CZ-ÈDC)
ÈD Cargo a.s. - Èeská republika
SOKV Ústí nad Labem
niebiesko - granatowe
Siemens München-Allach
2016-09-27 ()
Tylko dla zalogowanych
383 005-6
22058 (2016)
91 54 7 383 005-6 (CZ-ÈDC)
ÈD Cargo a.s. - Èeská republika
SOKV Ústí nad Labem
niebiesko - granatowe
Siemens München-Allach
2016-08-12 ()
Tylko dla zalogowanych
383 006-4
22248 (2017)
91 54 7 383 006-4 (CZ-ÈDC)
ÈD Cargo a.s. - Èeská republika
SOKV Ústí nad Labem
niebiesko - granatowe
Siemens München-Allach
2017-09-** ( )
Tylko dla zalogowanych
383 007-2
22360 (2017)
91 54 7 383 007-2 (CZ-ÈDC)
ÈD Cargo a.s. - Èeská republika
SOKV Ústí nad Labem
niebiesko - granatowe
Siemens München-Allach
2017-12-08 ()
Tylko dla zalogowanych
383 008-0
22361 (2017)
91 54 7 383 008-0 (CZ-ÈDC)
ÈD Cargo a.s. - Èeská republika
SOKV Ústí nad Labem
niebiesko - granatowe
Siemens München-Allach
2017-12-08 ()
Tylko dla zalogowanych
383 009-8
22461 (2018)
91 54 7 383 009-8 (CZ-ÈDC)
ÈD Cargo a.s. - Èeská republika
SOKV Ústí nad Labem
niebiesko - granatowe
Siemens München-Allach
2018-10-01 ()
Tylko dla zalogowanych
383 010-6
22492 (2018)
91 54 7 383 010-6 (CZ-ÈDC)
ÈD Cargo a.s. - Èeská republika
SOKV Ústí nad Labem
niebiesko - granatowe
Siemens München-Allach
2018-10-31 ()
Tylko dla zalogowanych
383 011-4
22509 (2018)
91 54 7 383 011-4 (CZ-ÈDC)
ÈD Cargo a.s. - Èeská republika
SOKV Ústí nad Labem
niebiesko - granatowe
Siemens München-Allach
2018-12-06 ()
Tylko dla zalogowanych
383 012-2
22511 (2018)
91 54 7 383 012-2 (CZ-ÈDC)
ÈD Cargo a.s. - Èeská republika
SOKV Ústí nad Labem
niebiesko - granatowe
Siemens München-Allach
2018-12-06 ()
Tylko dla zalogowanych
383 050-2
22267 (2017)
91 54 7 383 050-2 (CZ-UNIDO)
ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.- Ceska republika
-----------
bia³o - niebieskie
Brak danych
2017-11-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 051-0
22365 (2018)
91 54 7 383 051-0 (CZ-UNIDO)
ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.- Ceska republika
-----------
bia³o - czerwone
Brak danych
2023-XX-XX ()
Tylko dla zalogowanych
383 052-8
22369 (2018)
91 54 7 383 052-8 (CZ-UNIDO)
ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.- Ceska republika
-----------
bia³o - niebieskie
Brak danych
2018-05-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 053
22562 (2019)
91 54 7 383 053-6 (CZ-AWT)
PKP Cargo International a.s.
-----------
bia³e
Siemens München-Allach
2019-03-21 ()
Tylko dla zalogowanych
383 054
22563 (2019)
91 54 7 383 054-4 (CZ-AWT)
PKP Cargo International a.s.
-----------
bia³e
Siemens München-Allach
2019-03-21 ()
Tylko dla zalogowanych
383 055
22612 (2019)
91 54 7 383 055-1 (CZ-AWT)
PKP Cargo International a.s.
-----------
bia³e
Siemens München-Allach
2019-03-21 ()
Tylko dla zalogowanych
383 056-9
22780 (2020)
91 54 7 383 056-9 (CZ-UNIDO)
ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.- Ceska republika
-----------
bia³o - czerwone
Siemens München-Allach
2020-10-29 ()
Tylko dla zalogowanych
383 057-7
22851 (2021)
91 54 7 383 057-7 (CZ-UNIDO)
ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.- Ceska republika
-----------
bia³o - czerwone
Siemens München-Allach
2021-04-08 ()
Tylko dla zalogowanych
383 058-5
22918 (2021)
91 54 7 383 058-5 (CZ-UNIDO)
ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.- Ceska republika
-----------
bia³o - czerwone
Siemens München-Allach
2021-11-18 ()
Tylko dla zalogowanych
383 059-3
23008 (2022)
91 54 7 383 059-3 (CZ-UNIDO)
ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.- Ceska republika
-----------
bia³o - czerwone
Siemens München-Allach
2022-12-07 ()
Tylko dla zalogowanych
383 060-1
22533 (2018)
91 54 7 383 060-1 (CZ-LTEU)
RTI - Railtrans International a.s. Bratislava
-----------
bia³o - czerwone
Brak danych
2019-04-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 061-9
22546 (2019)
91 54 7 383 061-9 (CZ-LTEU)
EP Cargo a.s. - Ostrava
-----------
bia³o - czerwone
Siemens München-Allach
2019-02-06 ()
Tylko dla zalogowanych
383 062-7
22566 (2019)
91 54 7 383 062-7 (CZ-LTEU)
IDS Cargo Èeská republika
-----------
bia³o - czerwone
Siemens München-Allach
2019-01-19 ()
Tylko dla zalogowanych
383 063-5
22659 (2019)
91 54 7 383 063-5 (CZ-LTEU)
EP Cargo a.s. - Ostrava
-----------
bia³o - czerwone
Siemens München-Allach
2019-12-19 ()
Tylko dla zalogowanych
383 064-3
22715 (2020)
91 54 7 383 064-3 (CZ-LTEU)
ÈD Cargo a.s. - Èeská republika
-----------
bia³o - czerwone
Siemens München-Allach
2020-02-05 ()
Tylko dla zalogowanych
383 065-0
22734 (2020)
91 54 7 383 065-0 (CZ-LTEU)
ÈD Cargo a.s. - Èeská republika
-----------
bia³o - czerwone
Siemens München-Allach
2020-03-12 ()
Tylko dla zalogowanych
383 101-3
22259 (2017)
91 56 6 383 101-3 (SK-RAILL)
ZSSK a.s. - Slovensko
SPD Bratislava
czerwone
Brak danych
2017-12-0* ()
Tylko dla zalogowanych
383 102-1
22278 (2017)
91 56 6 383 102-1 (SK-RAILL)
ZSSK a.s. - Slovensko
SPD Bratislava
czerwone
Brak danych
2017-12-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 103-9
22356 (2017)
91 56 6 383 103-9 (SK-RAILL)
ZSSK a.s. - Slovensko
SPD Bratislava
czerwone
Brak danych
2017-12-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 104-7
22297 (2017)
91 56 6 383 104-7 (SK-RAILL)
ZSSK a.s. - Slovensko
SPD Bratislava
czerwone
Brak danych
2018-03-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 105-4
22298 (2017)
91 56 6 383 105-4 (SK-RAILL)
ZSSK a.s. - Slovensko
SPD Bratislava
czerwone
Brak danych
2018-03-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 106-2
22302 (2017)
91 56 6 383 106-2 (SK-RAILL)
ZSSK a.s. - Slovensko
SPD Bratislava
czerwone
Brak danych
2018-03-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 107-0
22312 (2018)
91 56 6 383 107-0 (SK-RAILL)
ZSSK a.s. - Slovensko
SPD Bratislava
czerwone
Brak danych
2018-03-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 108-8
22410 (2018)
91 56 6 383 108-8 (SK-RAILL)
ZSSK a.s. - Slovensko
SPD Bratislava
czerwone
Brak danych
2018-10-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 109-6
22411 (2018)
91 56 6 383 109-6 (SK-RAILL)
ZSSK a.s. - Slovensko
SPD Bratislava
czerwone
Brak danych
2018-10-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 110-4
22412 (2018)
91 56 6 383 110-4 (SK-RAILL)
ZSSK a.s. - Slovensko
SPD Bratislava
granatowo - bia³e
Brak danych
2021-08-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 111-2
22622 (2019)
91 56 6 383 111-2 (SK-RTI)
RTI - Railtrans International a.s. Bratislava
-----------
bialo - niebiesko - zielone
Siemens München-Allach
2019-09-18 ()
Tylko dla zalogowanych
383 112-0
22623 (2019)
91 56 6 383 112-0 (SK-RTI)
RTI - Railtrans International a.s. Bratislava
-----------
bialo - niebiesko - zielone
Siemens München-Allach
2019-09-18 ()
Tylko dla zalogowanych
383 201-1
22368 (2018)
91 56 6 383 201-1 (SK-RAILL)
ZSSK Cargo a.s. - Slovensko
-----------
granatowo - bia³e
Brak danych
2018-12-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 202-9
22383 (2018)
91 56 6 383 202-9 (SK-RAILL)
ZSSK Cargo a.s. - Slovensko
-----------
granatowo - bia³e
Brak danych
2018-12-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 203-7
22384 (2018)
91 56 6 383 203-7 (SK-RAILL)
ZSSK Cargo a.s. - Slovensko
-----------
granatowo - bia³e
Brak danych
2018-12-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 204-5
22416 (2018)
91 56 6 383 204-5 (SK-RAILL)
ÈD Cargo a.s. - Èeská republika
-----------
granatowo - bia³e
Brak danych
2018-12-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 205-2
22418 (2018)
91 56 6 383 205-2 (SK-RAILL)
ZSSK Cargo a.s. - Slovensko
-----------
granatowo - bia³e
Brak danych
2019-01-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 206-0
22429 (2018)
91 56 6 383 206-0 (SK-RAILL)
Lokorail a.s.- Slovensko
-----------
granatowo - bia³e
Brak danych
2019-01-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 207-8
22439 (2018)
91 56 6 383 207-8 (SK-RAILL)
ZSSK Cargo a.s. - Slovensko
-----------
granatowo - bia³e
Brak danych
2019-01-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 208-6
22440 (2018)
91 56 6 383 208-6 (SK-RAILL)
ZSSK Cargo a.s. - Slovensko
-----------
granatowo - bia³e
Brak danych
2019-01-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 209-4
22490 (2018)
91 56 6 383 209-4 (SK-RAILL)
PKP Cargo International a.s.
-----------
granatowo - bia³e
Brak danych
2019-01-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 210-2
22493 (2018)
91 56 6 383 210-2 (SK-RAILL)
ZSSK Cargo a.s. - Slovensko
-----------
granatowo - bia³e
Brak danych
2019-01-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 211-0
22605 (2019)
91 56 6 383 211-0 (SK-SPAP)
Lokorail a.s.- Slovensko
-----------
kremowo - bia³e
Siemens München-Allach
2019-03-20 ()
Tylko dla zalogowanych
383 212-8
22608 (2019)
91 56 6 383 212-8 (SK-SPAP)
Lokorail a.s.- Slovensko
-----------
kremowo - bia³e
Siemens München-Allach
2019-03-20 ()
Tylko dla zalogowanych
383 213-6
22668 (2019)
91 56 6 383 213-6 (SK-SPAP)
Lokorail a.s.- Slovensko
-----------
kremowo - bia³e
Siemens München-Allach
2019-04-18 ()
Tylko dla zalogowanych
383 214-4
22686 (2019)
91 56 6 383 214-4 (SK-SPAP)
Lokorail a.s.- Slovensko
-----------
kremowo - bia³e
Siemens München-Allach
2019-10-19 ()
Tylko dla zalogowanych
383 215-1
22687 (2019)
91 56 6 383 215-1 (SK-SPAP)
Lokorail a.s.- Slovensko
-----------
kremowo - bia³e
Siemens München-Allach
2019-10-16 ()
Tylko dla zalogowanych
383 401-7
22688 (2019)
91 54 7 383 401-7 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2019-09-04 ()
Tylko dla zalogowanych
383 402-5
22692 (2019)
91 54 7 383 402-5 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2019-09-30 ()
Tylko dla zalogowanych
383 403-3
22693 (2019)
91 54 7 383 403-3 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2019-09-30 ()
Tylko dla zalogowanych
383 404-1
22647 (2019)
91 54 7 383 404-1 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2019-10-22 ()
Tylko dla zalogowanych
383 405-8
22648 (2019)
91 54 7 383 405-8 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2019-10-30 ()
Tylko dla zalogowanych
383 406-6
22649 (2019)
91 54 7 383 406-6 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2019-10-30 ()
Tylko dla zalogowanych
383 407-4
22695 (2019)
51 54 7 383 407-4 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2019-09-30 ()
Tylko dla zalogowanych
383 408-2
22652 (2019)
91 54 7 383 408-2 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2019-11-22 ()
Tylko dla zalogowanych
383 409-0
22657 (2019)
91 54 7 383 409-0 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2019-12-02 ()
Tylko dla zalogowanych
383 410-8
22699 (2019)
91 54 7 383 410-8 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2019-12-02 ()
Tylko dla zalogowanych
383 411-6
22859 (2021)
91 54 7 383 411-6 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2021-**-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 412-4
22863 (2021)
91 54 7 383 412-4 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2021-**-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 413-2
22872 (2021)
91 54 7 383 413-2 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szaro - niebieskie
Siemens München-Allach
2021-09-30 ()
Tylko dla zalogowanych
383 414-0
22894 (2021)
91 54 7 383 414-0 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2021-09-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 415-7
22901 (2021)
91 54 7 383 415-7 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2021-10-31 ()
Tylko dla zalogowanych
383 416-5
22908 (2021)
91 54 7 383 416-5 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2021-11-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 417-3
22913 (2021)
91 54 7 383 417-3 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2021-11-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 418-1
22937 (2021)
91 54 7 383 418-1 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2021-12-13 ()
Tylko dla zalogowanych
383 419-9
22938 (2021)
91 54 7 383 419-9 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2021-12-21 ()
Tylko dla zalogowanych
383 420-7
22947 (2021)
91 54 7 383 420-7 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2022-01-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 421-5
23012 (2022)
91 54 7 383 421-5 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2022-09-21 ()
Tylko dla zalogowanych
383 422-3
23015 (2022)
91 54 7 383 422-3 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2022-09-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 423-1
23019 (2022)
91 54 7 383 423-1 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2022-10-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 424-9
23025 (2022)
91 54 7 383 424-9 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2022-10-06 ()
Tylko dla zalogowanych
383 425
23040 (2022)
91 54 7 383 425-6 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szaro - niebieskie
Siemens München-Allach
2022-11-03 ()
Tylko dla zalogowanych
383 426-4
23043 (2022)
91 54 7 383 426-4 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2022-12-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 427-2
23044 (2022)
91 54 7 383 427-2 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2022-12-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 428-0
23202 (2022)
91 54 7 383 428-0 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2022-12-** ()
Tylko dla zalogowanych
383 429-8
23203 (2022)
91 54 7 383 429-8 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2022-12-07 ()
Tylko dla zalogowanych
383 430-6
23204 (2022)
91 54 7 383 430-6 (CZ-MT)
METRANS Rail s.r.o. Praha
METRANS Dyko - Kolin
szare
Siemens München-Allach
2023-02-01 ()
Tylko dla zalogowanych

IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710
Czas wygenerowania strony: 0.02786 sekundy, zapytañ SQL: 11